• Aktuality

Aktuality

22. května 2024

25. epizoda Filosofického podcastu


Aleš Novák právě vydal novou epizodu svého Filosofického Podcastu. Jeho hostem byl tentokrát filosof Vojtěch Linka.


Anotace

Rozhovor s Vojtěchem Linkou o pojetí bolesti v antickém lékařství a filosofii ukáže na příkladu Hippokrata, Platóna a Aristotela její trojí význam: diagnostický, explikativní a dietologicko-terapeutický. Ten se manifestuje nejen v samotné životosprávě, ale i v etickém a politickém jednání. Jednak je bolest cosi, co je třeba pochopit. Jednak je bolest znak. A konečně bolest je nejen cosi, co se buď dá nebo nedá léčit, nýbrž sama bolest léčí. Nepřekvapí, že studium antického pojímání bolesti a způsobu, jakým se jí zhostit může být inspirativní a poučné pro současnou dobu, která ve své naprosté závislosti na analgetikách je slepá a hluchá k tomu, co nám bolest říká o tom, jak se to má s námi lidmi a životy, které vedeme ve sdíleném světě. Tím epizoda 25 obloukem navazuje na dřívější epizodu 2, která přesně o tomto pojednávala na příkladu zdánlivě výstředního pojetí bolesti jakožto znaku bytí v tzv. pozdním myšlení Martina Heideggera.


Poslouchejte na Spotify!

Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám