Studijní plán

Části státní zkoušky:

Platnost od akademického roku 2023/2024

1. Obhajoba diplomové práce

2. Filosofické ideje v estetickém a antropologickém kontextu

  • Základní teoretické pojmy filosofické antropologie

  • Dějiny estetických idejí

3. Volitelná část státní závěrečné zkoušky

  • Fenomenologická filosofie

  • Teorie literárního textu

  • Politická filosofie

  • Epistemologie


Ke všem částem státní zkoušky se studující poprvé přihlašuje současně.


Pro přistoupení ke státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.


Platnost do akademického roku 2022/2023 včetně

1. Základní teoretické pojmy filosofické antropologie

2. Dějiny estetických idejí

3. Volitelná část státní závěrečné zkoušky

  • Fenomenologická filosofie

  • Teorie literárního textu

  • Politická filosofie

  • Epistemologie

4. Obhajoba diplomové práce


Ke všem částem státní zkoušky se studující poprvé přihlašuje současně.


Pro přistoupení ke státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.


Povinné předměty:

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMFH001

Politická filosofie I.

ZS 2/0 Zk

5

1

YMFH002

Zrod vědy

ZS 2/0 Zk

5

1

YMFH004

Estetika I.

ZS 2/0 Zk

5

1

YMFH005

Člověk jako bytost řeči a poznání I.

ZS 2/0 Zk

5

1

YMFH008

Estetika II.

LS 2/0 Zk

5

1

YMFH003

Etika a morální filosofie

LS 2/0 Zk

5

1

YMFH006

Filosofická antropologie I.

LS 2/0 Zk

5

1

YMFH007

Politická filosofie II.

LS 2/0 Zk

5

1

YMFH009

Člověk jako bytost řeči a poznání II.

LS 2/0 Zk

5

1

YMFH010

Filosofická antropologie II.

ZS 2/0 Zk

5

2

YMFH011

Seminar on Translation

ZS 0/2 Z

5

2

YMFH013

Diplomní seminář I.

ZS 0/2 Z

5

2

YMFH012

Kolokvium

LS 0/2 Z

5

2

YMFH014

Diplomní seminář II

LS 0/2 Z

5

2


Podmínky atestací

Diplomní seminář I – atestace je podmíněna registrací diplomové práce (po dohodě s vedoucí/m).

Diplomní seminář II – atestace je podmíněna odevzdáním draftu některé z kapitol (minimálně 15 NS).

Seminar on translation – studující si vybere v součinnosti s vedoucí/m DP text v cizím jazyce (AJ, NJ, FJ), který ideálně souvisí s tématem jeho DP, a přeloží z něho cca 10 NS. Překlad se odevzdává garantovi programu nebo tajemnici.

Kolokvium – kolokvium se bude konat formou otevřeného semináře (jednou za semestr), na kterém studující představí základní teze své DP.


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 70

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty z 1. skupiny20

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty z 2. skupiny10

Maximální uznatelný počet kreditů za volitené předměty: 12

Počet krediů nutný pro konání státní zkoušky: 120
Poslední změna: 19. červenec 2023 13:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám