Studijní plán

Části státní zkoušky:

1. Základní teoretické pojmy filosofické antropologie

2. Dějiny estetických idejí

3. Fenomenologická filosofie,

nebo Teorie literárního textu,

nebo Politická filosofie

nebo Epistemologie

4. Obhajoba diplomové práce


Ke všem částem státní zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.


Pro přistoupení ke státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.


Povinné předměty:

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMFH001

Politická filosofie I.

ZS 2/0 Zk

5

1

YMFH002

Zrod vědy

ZS 2/0 Zk

5

1

YMFH004

Estetika I.

ZS 2/0 Zk

5

1

YMFH005

Člověk jako bytost řeči a poznání I.

ZS 2/0 Zk

5

1

YMFH008

Estetika II.

LS 2/0 Zk

5

1

YMFH003

Etika a morální filosofie

LS 2/0 Zk

5

1

YMFH006

Filosofická antropologie I.

LS 2/0 Zk

5

1

YMFH007

Politická filosofie II.

LS 2/0 Zk

5

1

YMFH009

Člověk jako bytost řeči a poznání II.

LS 2/0 Zk

5

1

YMFH010

Filosofická antropologie II.

ZS 2/0 Zk

5

2

YMFH011

Seminar on Translation

ZS 0/2 Z

5

2

YMFH013

Diplomní seminář I.

ZS 0/2 Z

5

2

YMFH012

Kolokvium

LS 0/2 Z

5

2

YMFH014

Diplomní seminář II

LS 0/2 Z

5

2


Podmínky atestace

Diplomní seminář I – atestace je podmíněna registrací diplomové práce (po dohodě s vedoucím).

Diplomní seminář II – atestace je podmíněna odevzdáním draftu některé z kapitol (minimálně 15 NS).

Seminar on translation – student si vybere v součinnosti s vedoucím DP text v cizím jazyce (AJ, NJ, FJ), který ideálně souvisí s tématem jeho DP, a přeloží z něho cca 10 NS. Překlad se odevzdává garantovi programu nebo tajemnici.

Kolokvium – kolokvium se bude konat formou otevřeného semináře (jednou za semestr), na kterém student představí základní teze své DP.


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 70

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 20

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 10

Maximální uznatelný počet kreditů za volitené předměty: 12

Počet krediů nutný pro konání státní zkoušky: 120
Poslední změna: 4. srpen 2021 12:32 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám