Základní studijní povinnosti

Studium na FKHV FHS UK se řídí zejména dvěma základními předpisy, jimiž jsou Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy a Pravidla pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Studijní plány a ECTS

K absolvování studia je zejména potřeba plnit kurzy podle Vašeho studijního plánu.


Ze všech kurzů, které budete mít zapsány, musíte získat alespoň 120 ECTS kreditů. Povinné kurzy Vám budou zapsány automaticky na začátku každého semestru. Kurzy povinně volitelné a volitelné si volíte sami podle Vašeho zaměření. Za povinné kurzy získáte celkem 70 kreditů. Za povinně-volitelné (z obou skupin) musíte získat alespoň 38 kreditů. Zbylých 12 kreditů si můžete zvolit sami z nabídky volitelných kurzů našeho studijního programu, naší fakulty či jiných fakult Univerzity Karlovy.


Podle studijního řádu Univerzity Karlovy musí student získat vždy minimálně 50 kreditů, aby mohl postoupit do dalšího úseku studia (tj. akademického roku).


Diplomová práce

Diplomová práce musí být zaregistrována v systému nejméně 6 měsíců před její plánovanou obhajobou.


Téma diplomové práce si studující volí sami, po dohodě s vedoucí/m práce, a mělo by reflektovat jejich badatelské zájmy.


Poslední změna: 6. leden 2022 14:18 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám