Povinně-volitelné předměty


V průběhu celého studia musí studující kromě 70 kreditů z povinných předmětů absolvovat ještě povinně-volitelné, případně volitelné kurzy.


Povinně-volitelné kurzy jsou vypsány níže. Za volitelné kurzy považujeme všechny ostatní předměty vypisované naší fakultou, případně i jinými fakultami UK. Volitelné kurzy mohou být také uznány z předešlého studia.

Do celkového počtu 120 kreditů lze však započítat pouze 12 kreditů z volitelných předmětů. Studující musí proto získat alespoň 38 kreditů z povinně volitelných kurzů (z toho alespoň 20 za povinně-volitelné předměty I. skupiny a dalších 10 za povinně-volitelné předměty II. skupiny).


Povinně-volitelné předměty I. skupiny

Název

Kód

Kredity

Fenomenologie I.

YMFH015

5

Fenomenologie II.

YMFI509

5

Fenomenologie III.

YMFH017

5

Fenomenologie IV.

YMFH018

5

Literatura I. (Kapitoly z teorie románu)

YMSMK005PN

5

Literatura II. (Filosofie a básnictví)

YMFA33

5

Literatura III. (Strukturální poetika vyprávění)

YMSMK004PN


5

Literatura IV. (Bible jako velký kód literatur)

YMSMK006PN


5

Filosofické tematizace člověka I.

YMFA49

5

Filosofické tematizace člověka II.

YMFH025

5

Filosofické tematizace člověka III.

YMFH031

5

Minimální počet kreditů: 20


Povinně-volitelné předměty II. skupiny

Název

Kód

Kredity

Četba I.

YMFA32

5

Četba II.

YMFH027

5

Četba III.

YMFH028

5

Četba IV.

YMFH029

5

Četba V.

YMFH030

5

Minimální počet kreditů: 10


Poslední změna: 8. září 2023 10:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám