• O programu

O programu

Dvouletý navazující magisterský studijní program se zaměřuje na politickou filosofii, fenomenologii a její aktuální podoby, na filosofickou antropologii a na teorii literatury.


Studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke všem studujícím a zájmu a umožňuje podílet se na výzkumných projektech vyučujících.


Díky spolupráci s filosofickými pracovišti v zahraniční, zvláště v Německu a Francii, nabízí studium velkou škálu možností zahraničních pobytů.


Cílem studia je připravit studující na specializaci v jednom ze tří badatelských zaměření programu tak, aby mohli přímo navázat na magisterskou práci doktorandským projektem.


Studium vhodně navazuje zejména na bakalářské studijní obory filosofie, humanitní studia nebo jiné bakalářské studijní obory, které studium filosofie relevantním způsobem zahrnují.


Studium je v prezenční formě
Poslední změna: 6. leden 2022 13:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám