Mgr. Felix Borecký, Ph.D.


Oborové zaměření: estetika, fenomenologie, hermeneutika, strukturalismus


Vyučované kurzy v SIS


Vzdělání

 • 2017: Ph.D. v oboru „Estetika“ na FF UK (Katedra estetiky)

 • 2009: Mgr. v dvouoborovém studiu filosofie (Ústav filosofie a religionistiky) a estetiky (Katedra estetiky) na FF UK

Badatelské a studijní pobyty

 • Podzim 2014: tříměsíční badatelská stáž ve Vídni (Patočka Archiv, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, konzultant Ludger Hagedorn a Institut für Philosophie, Universität Wien, konzultantka M. Diaconu; Aktion).

 • Červenec 2014: badatelská stáž v BNF v Paříži v rámci grantového projektu GAUK.

 • Podzim 2011: tříměsíční badatelská stáž na Université Paris X-Nanterre (fond mobility; konzultantka Baldine Saint-Girons)

 • 2006-2007: roční studijní stáž na Université de Nice Sophia-Antipolis (Erasmus).

Granty a ocenění

 • 2016–2018: Spoluřešitel grantového projektu Grantové agentury České republiky č. GA ČR

 • 16-17984Y „Kořeny Merleau-Pontyho převrácení objektivistického paradigmatu v přednáškách z Collège de France“.

 • 2015: Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa

 • 2014: Hlavní řešitel grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 259610 „Apriori, obraz a imaginace v estetické zkušenosti u Mikela Dufrenna“.

 • 2011–2013: Spolupráce na řešení grantového projektu „Problematika umění v myšlení Jana Patočky“ (GAČR P409/11/0324).

Zaměstnání

 • 2018: odborný asistent na FHS UK (Filosofický a Komunikativní modul)

 • 2018: odborný asistent PEF ČZU (Katedra humanitních věd)


Bibliografie

Studie

 • Borecký, F., Mašíbl a estetika. Příspěvek k teorii „zrcadla obzvláštního“ Vladimíra Boreckého, in: Daňková, Z. – Kanócz, R. (eds.), Mosty a řeka (Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám),Červený Kostelec: Mervart, 2021, s. 565–592.

 • Borecký, F., Imaginace, a priori, hloubka, Praha: Malvern, 2020.

 • Borecký, F., „Autoři a služebníci. Příspěvek k Merleau-Pontyho filosofii řeči“, in: Pro-Fil, roč. 21, 2020, č. 1, s. 69–84. dostupno na: http://hdl.handle.net/11222.digilib/142697

 • Borecký, F., „Merleau-Ponty jako milník Dufrennova myšlení“, in: Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica, č. 1, 2018, s. 91–99.

 • Landa, I. - Borecký, F., „Jubilant Ivan Dubský“, in: Filosofický časopis, roč. 64, 2016. č. 6. s. 973–976.

 • Borecký, F., „Koncepce a priori Mikela Dufrenna“, in: Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VIII, 2015, s. 57–79.

 • Borecký, F., „The Significance of the Concept of thauma in Patočka’s Philosophy of History of Art“, in: Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VII., The Relations among Myth, Philosophy, Art and Science in Jan Patočka’s Thought, Miloš Ševčík (ed.), 2014, s. 47–56.

 • Borecký, F., „Teorie ozvěnovitosti. K Patočkově filosofii literatury“, in: Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VI. Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky, Miloš Ševčík & Vlastimil Zuska (eds.), 2013, č. 1, s. 47-66.

 • Borecký, F. „Mystifikace a estetika. Příspěvek k Mukařovského strukturální estetice“, in: Borecký, F., Fišerová, M., Švantner, M., Váša, O., Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů, Togga, Praha 2012, s. 135-195.

 • Borecký, F., „Dva typy reflexe a umění u Jana Patočky“, in: Acta universitatis Carolinae.

 • Philosophica et Historica. Studia Aesthetica IV. Negace a afirmace v Patočkově koncepci uměleckého díla, Miloš Ševčík & Vlastimil Zuska (eds.), 2011, č. 1, s. 31–41.


Recenze a stati (výběr)

 • Borecký, F., Filosofie, literární kritika a imaginace v myšlení Jiřího Pechara, in: Svět literatury, r. 29, 2019, č. 59, 183–186.

 • Borecký, F., Možnosti psychologie umění. K jubileu Iva Pondělíčka, in: Kuděj, roč. 21, 2019, č. 1, s. 93–95.

 • Borecký, F., Zkušenost a hloubka, Art&Antiques, roč. 14, 2015, č. 8, s. 3.

 • Borecký, F., Sarkasmus a kritika Vratislava Effenbergera (recenze knihy Effenberger, V., Republiku a varlata, Torst, Praha 2013), publikováno 2. 2. 2014 na iliteratura: http://www.iliteratura.cz/Clanek/32681/effenberger-vratislav-republiku-a-varlata

 • Borecký, F., Paměť a pomník (úhel), in: Art&Antiques (2014), č. 2, s. 2.

 • Borecký, F., Fantazie a znázornění (úhel), in: Art&Antiques (2013), č. 2, s. 2.

 • Borecký, F., Co je umění? (recenze knihy Kulka, T., Ciporanov, D. (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století, Mervart, Červený Kostelec 2010), in: Art&Antiques (2011), č. 6, s. 54-55.

 • Borecký, F., Myšlení a život v pravdě. Rezkova kritika kýče v disentu (recenze knihy Rezek, P., Filosofie a politika kýče, Jan Placák–Ztichlá klika, Praha 2007), in: A2 (2008), č.5.Poslední změna: 16. květen 2023 10:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám