• Aktuality

Aktuality

17. října 2023

V návaznosti na harmonogram akademického roku 2023/2024 si Vás dovolujeme informovat, že v zimním semestru budete moci své diplomové práce odevzdávat následovně:


  • termín přihlášení k SZZ a odevzdání elektronické verze diplomové práce do 5. 1. 2024

    (státní zkouška v období 15. 1. – 16. 2. 2024)


Do stanoveného data je potřeba se přihlásit ke všem částem státní závěrečné zkoušky v SIS a tamtéž odevzdat elektronickou verzi práce.

Zároveň s tím je potřeba odevzdat tajemnici programu 2 výtisky diplomové práce (1x v pevných deskách, 1x v libovolných deskách) spolu s přihláškou ke státním závěrečným zkouškám (k vygenerování v SIS).


5. ledna 2024 mezi 10 a 14 hodinou budou k tomuto účelu vypsány mimořádné úřední hodiny tajemnice v místnosti 1.18. V případě pozdějšího odevzdávání tištěné verze práce je potřeba domluvit si termín s tajemnicí individuálně.


Obecné informace a pokyny naleznete zde.


Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám