doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

garant studijního programu


Oborové zaměření: filosofie osmnáctého a dvacátého století, literární teorie, teorie psychoanalýzy, lingvistika znakových jazyků


Vyučované předměty v SIS.


Bibliografie

Monografie

 • Fulka, Josef. Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 20. století. Praha: Herrmann a synové, 2004. ISBN 80-239-4404-5. 201 str.

 • Fulka, Josef; Barša Pavel. Michel Foucault: politika a estetika. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-020-6. 198 str.

 • Fulka, Josef. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha. Herrmann a synové, 2008. ISBN 978-80-87054-11-6. 286 str.

 • Fulka, Josef. Roland Barthes: od ideologie k fantasmatu. Praha: Togga 2010. ISBN 978-80-87258-34-7. 159 str.

 • Fulka, Josef. Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení. Praha: Nakladatelství FF UK 2017. ISBN 978-80-7308-747-0. 254 str.

 • Fulka, Josef. Deafness, Gesture and Sign Language in the 18-th Century French Philosophy. Amsterdam: John Benjamins 2020. ISBN 978-90-272-0503-2. 162 str.

 • Fulka, Josef. Kapitoly z filosofie nové hudby. Praha: Karolinum 2023. ISBN 978-80-246-4216-1. 164 str.


Kapitoly v knize

 • Fulka, Josef. Tělo a význam: K otázce interpretace v psychoanalýze. In: J. Čapek, E. Fulínová (eds.), Myšlení konečnosti. Pavlu Koubovi k 70. narozeninám. Praha: Karolinum 2023, ISBN 978-80-246-3172-1. Str. 181-187.

 • Fulka, Josef. Freud’s Approach to Gesture and Its Archaeological Inspiration. In: Amy J. Maitland Gardner, Carl Walsh (eds.), Tracing Gestures. The Art and Archaeology of Bodily Communication. London: Bloomsbury Publishing 2022. ISBN 978-1-3502-7698-7. Str. 199-215.

 • Fulka, Josef. K překladu francouzských nebeletristických textů: dvě případové studie. In: A. Flemrová, Z. Šuman (eds.): Růže je rosa è rose est růže. Praha: Nakladatelství FF UK 2020. ISBN 978-80-7671-008-5. Str. 139-152.

 • Fulka, Josef. Román jako zvuková kompozice: jeden příklad z francouzské literatury. In: A. Koželová, E. Brodňanská, J. Drengubiak, J. Živčák (eds.): Dialóg medzi minulosťou a prítomnosťou. Prešov: Prešovská univerzita 2021. ISBN 978-80-555-2686-7. Str. 124-131.

 • Fulka, Josef. Literatura a mezní násilí: nad Adventem Jarmily Glazarové. In: P. Prášek, A. Roreitnerová (eds.): Myšlení hranice/hranice myšlení. Praha: Karolinum 2021. ISBN 978-80-246-4823-1. Str. 108-115.

 • Fulka, Josef. Dětství podle Bohumila Hrabala. In: J. Češka, M. Ďurčanský, P. James, H. Meyer (eds.): Schizofrenická historiografie. Praha: Scriptorium 2019. ISBN 978-80-88013-79-2. Str. 103-114.

 • Fulka, Josef. La surdité et la langue des signes dans l’histoire de la philosophie: quelques remarques. In: M. Kohout-Diaz (ed.) Tous à l’école. Bonheurs, malentendus et paradoxes de l’éducation inclusive. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux 2018. ISBN 979-10-300-0224-9. Str. 81-90.

 • Fulka, Josef. Dějiny duše aneb text jako kardiogram. In: J.-J. Rousseau: Vyznání. Praha: Rybka 2017. ISBN 978-80-87950-42-5. Str. 646-670.

 • Fulka, Josef. Etika po smrti subjektu: Jacques Derrida a Judith Butler. In: J. Jirsa (ed.): Přístupy k etice III. Praha: Filosofia 2016. ISBN 978-80-7007-482-4. Str. 253 – 295.

 • Fulka, Josef. Násilí, subjekt a politika. In: R. Telerovský, M. Mahler (eds.): Strach z cizího. Praha: Česká psychoanalytická společnost 2015. ISBN 978-80-260-9204-9. Str. 202 – 210.

 • Fulka, Josef. Négativité et exclusion culturelle. In: M. Voždová, J. Holeš (eds.): Les faces mutiples de l’identité culturelle française. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2015. ISBN 978-80-244-4632-5. Str. 7 – 22.

 • Fulka, Josef. L’individu et la famille dans les fictions pédagogiques du XVIIIe siecle. In: J. Drengubiak, R. Karul (eds.): L’individu et la famille. Bratislava: Filozofický ústav SAV 2013. ISBN 978-80-970494-4-7. Str. 34 – 46.

 • Fulka, Josef. Jak mluvit bez hlasu? Harlan Lane a historie Neslyšících. In: M. Poliaková, J. Raška, V. Smyčka (eds.). Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin, Filosofická fakulta UK, Praha 2014. ISBN 978-80-7308-519-3. Str. 153 – 168.

 • Fulka, Josef. Désir et représentation: Quelques remarques sur Sade et Thomas Hardy. In: S. Coyault (ed.): Fictions et vérités assassines. Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal 2013. ISBN 978-2-84516-618-9. Str. 231 – 242.

 • Fulka, Josef. Doslov k českému vydání. In: M. Proust: Hledání ztraceného času. Praha: Rybka 2012. ISBN 978-80-87067-63-5. Str. 363 – 423.

 • Fulka, Josef. Music as Ideality: the Figure of the Composer in Marcel Proust. In: Controversial Modernity. Bratislava: Ústav svetovej literatury SAV 2011. ISBN 978-80-8095-071-2. Str. 48 – 58.

 • Fulka, Josef. Continental Philosophy in the Czech Republic. In: Alan Schrift, Rosi Braidotti: The History of Continental Philosophy VII. Durham: Acumen Press, 2011. ISBN 978-1-84465-217-4. Str. 111-128.

 • Fulka, Josef; Fulková, Marie. Discursos de Filosofia na Educacao Artistica. In: Foucault, Deleuze e Educacao. Juiz de Fora: Ed. UFJF 2010. ISBN 978-85-7672-097-3. Str. 133 – 150.

 • Fulka, Josef. Žena, nemoc touha: poznámka k Helimadoe. In: J. Fulka, J. Novotný: Fascinace neviditelností. Praha: Togga 2009. ISBN 978-80-87258-24-8. Str. 97 – 126.

 • Fulka, Josef. Fantasma a referent: dvě interpretace lesa u Botticelliho. In: J. Novotný: Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Praha: Togga 2008. ISBN 978-80-87258-04-0. Str. 149 – 171.

 • Fulka, Josef. Dvě pojetí pravdy u Michela Foucaulta. In: Výzkumy subjektivity: Od Husserla k Foucaultovi. Červený kostelec: Pavel Mervart 2008. ISBN 978-80-86818-61-0. Str.

 • Fulka, Josef. Jak interpretovat hlas. In: Interpretácia a film. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov 2008. ISBN 978-80-969873-2-0. Str. 28 – 38.

 • Fulka, Josef. Proč fenomén bliká? Richir a Melville. In: Vnímať, konať, myslieť. Bratislava: Filozofický ústav SAV 2008. ISBN 978-80-969770-2-4. Str. 51 – 60.

 • Fulka, Josef. L’image et ses entrailles. In: Image, imaginaire, imagination. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008. ISBN 978-80-8068-780-9. Str. 79 – 86.

 • Fulka, Josef. The Lacanian Destiny of the Signifier. In: P. Kouba, J. Fehr: Language as an Open System. Praha: Litteraria Pragensia 2007. ISBN 80-7308-139-3. Str. 220 – 246.

 • Fulka, Josef. Nejvznešenější z hysteriků. In: J. Kuneš, M. Vrabec: Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. Praha: Argo 2007. ISBN 978-80-257-0003-7. Str. 285 – 297.

 • Fulka, Josef. Co by to bylo, kdyby to byla láska. In: Intersubjektivita v globálnej situácii. Bratislava: SAV 2006. ISBN 80-967225-7-3. Str. 39 – 49.

 • Fulka, Josef. Jsem z tebe celá bez sebe: Lévinas a Proust. In: E. Lévinas, filosofie a výchova. Praha: FHS UK 2006. ISBN 80-239-8833-6. Str. 272 – 284.

 • Fulka, Josef. Překlad Barthesových Mytologií: mezi marxismem a sémiologií. In: Český překlad II (1945 – 2004). Praha: Univerzita Karlova 2006. ISBN 80-7308-101-6. Str. 351 – 358.

 • Fulka, Josef. Bergson a problém paměti. In: Filosofie Henri Bergsona. Praha: OIKOYMENH 2003. ISBN 80-7298-071-8. Str. 11 – 39.

 • Fulka, Josef. Od interpelace k performativu. In: Politika rodu a sexuální identity. Brno: Masarykova univerzita 2002. ISBN 80-210-2834-3. Str. 29 – 50.


Články v odborných časopisech

 • Fulka, Josef. Psychopathologie de la vie quotidienne: Bohumil Hrabal et la psychanalyse. Écho des études romanes 2/2022. ISSN 1801-0865. Str. 119 – 131.

 • Fulka, Josef. Atonalita a nevědomí: jedno Adornovo přirovnání a jeho důsledky. Hudební věda 3/2021. ISSN 0018-7003. Str. 413 – 430.

 • Fulka, Josef. Les aventures de la mémoire involontaire (Rousseau, Proust, Wagner). Svět literatury 10/2020. ISSN 2336-6729. Str. 92 – 100.

 • Fulka, Josef. Politika a fonocentrismus: nad Rancièrovým textem „Politika fikce“. Kontradikce 1/2019. ISSN 2570-7485. Str. 95 – 101.

 • Fulka, Josef. Une trop bruyante solitude: sur la sonorité dans La jalousie d’Alain Robbe-Grillet. Literaport 6/2019. ISSN 2392-0637. Str. 87 – 96.

 • Fulka, Josef. Afekt a exteriorita: Robbe-Grilletova sartrovská inspirace. Svět literatury 59/2019. ISSN 0862-8440. Str. 135 – 146.

 • Fulka, Josef. L’écriture et le travail du deuil: la mélancolie et le trauma chez Barthes et Althusser. Literaport 5/2018. ISSN 2392-0637. Str. 135 – 144.

 • Fulka, Josef. Psychoanalýza, hluchota a znakový jazyk. Revue pro psychoanalytickou terapii a psychoanalýzu 2/2018. ISSN1212-7280. Str. 126 – 139.

 • Fulka, Josef. Lomený pohled: povaha a úloha fikce ve francouzské osvícenské filosofii. World Literature Studies 2/2018. ISSN 1337-9275. Str. 14 – 23.

 • Fulka, Josef. Les enfants sauvages et la question de la nature humaine. Ostium 2/2018. ISSN 1339-942X. Str. 9 – 23.

 • Fulka, Josef. Ruce a svět: Merleau-Ponty, gesto a znakový jazyk. Studie z aplikované lingvistiky 1/2017. ISSN 2336-6702. Str. 43 – 52.

 • Fulka, Josef. Serialismus Revisited: k seriální technice Alaina Robbe-Grilleta ve filmu Eden a potom. Kinoikon 1/2017. ISSN 1335-1893. Str. 5 – 24.

 • Fulka, Josef. Le cauchemar de Lockwood: sur la question de la cruauté en littérature. Le rêve. Ostium 3/2016, ISSN 1336-942-X. Str. 50 – 64.

 • Fulka, Josef. L’invisible et le visible selon Alain Robbe-Grillet. Ostium 2/2015. ISSN 1336-6556. Str. 77 – 86.

 • Fulka, Josef. Gesture, Language and Affect: Rousseau, Condillac and their Relevance for Linguistic Research Today. Cornova 2/2014. ISSN 1804-6983. Str. 7 – 24.

 • Fulka, Josef. Dívat se buzarem: pohled u Bohumila Hrabala. Slovo a smysl 21/2014. ISSN 1214-7915. Str. 178 – 192.

 • Fulka, Josef. Nástin Sadovy politické filosofie. Filosofický časpis 1/2014, ISSN 0015-1831. Str. 19 – 37.

 • Fulka, Josef. Úvod k textu J. Butlerové. Filosofický časopis 2/2013. ISSN 0015-1831. Str. 229 – 236.

 • Fulka, Josef. Co znamená být člověkem? Filosofický časopis 5/2012, ISSN 0015-1831, str. 753 – 767.

 • Fulka, Josef. Sur une figure de l’étrange: sourd et muet chez Diderot. Romanica olomucensia 24, 2012, ISSN 1803-4136. Str. 59 – 70.

 • Fulka, Josef. Básnictví a snová práce. Filozofia 7/2011, ISSN 0046-385X. str. 644 – 654.

 • Fulka, Josef. A. Dufourcq: La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl. Chiasmi international 13, 2011. Str. 557 – 562.

 • Fulka, Josef. Dítě z lesa jako filosofický problém. Cornova 2/2011, ISSN 1804-6983. Str. 7 – 22.

 • Fulka, Josef. Jazyk a výchova v Rousseauově Emilovi. Filosofický časopis 4/2011, ISSN 0015-1831. Str. 483 – 500.

 • Fulka, Josef. Subjekt jako infans. Filosofický časopis 7/2011, ISSN 0015-1831. Str. 167 – 182.

 • Fulka, Josef. Freudova Vzpomínka na dětství Leonarda da Vinciho a její filosofické interpretace. Revue psychoanalytické terapie 1/2010, ISSN 1212-7280. Str. 53 – 63.

 • Fulka, Josef. Mezi tělem a reprezentací: sexualita ve Fenomenologii vnímání. Filosofický časopis 1/2010. ISSN 0015-1831, str. 23 – 34.

 • Fulka, Josef. Text, trhlina, zkamenělina: k jednomu hrabalovskému motivu. Česká literatura 6/2010. ISSN 0009-0468. Str. 758 – 766.

 • Fulka, Josef. Voyage comme critique: une note sur le Supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Romanica olomucensia 22, 2010. ISSN 1803-4136. Str. 33 – 41.

 • Fulka, Josef. Lévi-Strauss, Schaeffer, Wagner: hudební struktura mýtu. Teorie vědy 1/2009. ISSN 1210-0250. Str.

 • Fulka, Josef. Touha, slast a komunikace. Filozofia 5/2009. ISSN 0046-385X. Str. 443 – 453.

 • Fulka, Josef. Hudba jako idealita: postava hudebního skladatele u Thomase Manna a Marcela Prousta. Svět literatury 39, 2009. ISSN 0862-8440. Str. 147 – 160.

 • Fulka, Josef. Od Sada k libertinům a zpět. Svět literatury 40, 2009. ISSN 0862-8440. Str. 125 – 133.

 • Fulka, Josef. Subjekt, touha a život. Filosofický časopis 6/2009. ISSN 0015-1831. Str. 915 – 929.

 • Fulka, Josef. Je nevědomí strukturováno jako řeč? Revue psychoanalytické terapie 2/2008. ISSN 1212-7280. Str.

 • Fulka, Josef. Slavoj Žižek anebo slast z paradoxu. Filosofický časopis 6/2008. ISSN 0015-1831. Str. 936 – 942.

 • Fulka, Josef. Imaginárno a pohled: Lacan, čtenář Merleau-Pontyho. Filosofický časopis 4/2007. ISSN 0015-1831. Str. 537 – 551.

 • Fulka, Josef. La lettre, le signifiant et la vérité. Romanica olomucensia 17, 2007. ISSN 0231-634X. str. 63 – 68.

 • Fulka, Josef. Mickey Mouse, psychopat a jiné světy: poznámka o jednom Benjaminově přirovnání. Slovak Review of World Literature Research 1/2007. ISSN 1336-8591. Str. 65 – 72.

 • Fulka, Josef. Autobiografický text a práce truchlení: melancholie u Barthesa a Althussera. Slovo a smysl 4/2006. ISSN 1214-7915. Str. 145 – 160.

 • Fulka, Josef. Le langage de l’abjection: Kristeva et Céline. Verbum 1/2006. ISSN 1585-079X. str. 109 – 115.

 • Fulka, Josef. Tělo a katastrofický stav. Lidé města 1/2006. ISSN 1212-8112. Str. 34 – 49.

 • Fulka, Josef. Z. Malinovská: román jako mathesis a mimesis. Česká literatura 6/2005. ISSN 0009-0468. Str. 876 – 881.


Články ve sbornících

 • Fulka, Josef. Foucaultova atonální logika. In: Asambláže. Prešov: VortexT 2020. ISBN 978-80-973277-2-9. Str. 15-31.

 • Fulka, Josef. Jiné hlasy, jiné pokoje: Michel Foucault a gotický román. In: M. Pašteková, M. Kaňuch (eds.), Texty, obrazy: žánre a narácie. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku 2021. ISBN 978-80-972624-4-0. Str. 69-75.

 • Fulka, Josef. Jan Švankmajer a zvukové objekty. In: Obraz-Slovo-Zvuk. Bratislava: Asociácia filmových klubov 2020. ISBN 978-80-85187-83-0. Str. 180-187.

 • Fulka, Josef. Anti-Oidipus aneb Jak přežít svůj život podle Švankmajera. In: Iluzívne a anti-iluzívne vo filme. Bratislava: Asociácia filmových klubov 2018. ISBN 978-80-970420-5-9. Str. 129 – 137-

 • Fulka, Josef. Série, prostor a idea. In: Serialita a repetícia. Bratislava: VŠVU 2017. ISBN 978-80-8189-015-4. Str. 194 – 203.

 • Fulka, Josef. La seconde vie des certaines idées françaises. In: La culture française a-t-elle encore une influence dans le monde d’aujourd’hui?. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-1824-4. Str. 99 – 111.

 • Fulka, Josef. Les traductions tchèques de Roland Barthes avant et après 1989. In: Traduction et rupture. Paris: Le rocher de Calliope 2014. ISBN 978-2-9529140-5-5. Str. 291 – 302.

 • Fulka, Josef. Nature humaine et géométrie des passions chez B. Constant. In: La condition humaine dans la littérature française et francophone. Opole: Uniwersytet opolski 2011. ISBN 978-83-7395-455-7. Str. 367 – 374.

 • Fulka, Josef. Signe et passion dans Adolphe de Benjamin Constant. In: Les passions de l’âme. Bratislava: Aleph 2010. ISBN 978-80-89491-05-6. Str. 69 – 78.

 • Fulka, Josef. Jarry a Klíma: dvě cesty mimo metafyziku, in: M. Kunešová (ed.) Alfred Jarry a česká kultura, Ostravská univerzita 2008.

 • Fulka, Josef. Postava a gesto (Barthes, Klossowski, Pasolini), in: Postava, herec, hvezda vo filme. Bratislava: Asociácia filmových klubov 2006. ISBN 80-969521-6-1. Str. 22 – 31.

 • Fulka, Josef. Symptom a obraz. In: Vita activa, vita contemplativa. Praha: FHS UK 2006. ISBN 80-239-6980-3. Str. 321 – 327.

 • Fulka, Josef. Konstruktivistická východiska současného multikulturalismu. In: Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Plzeň: Západočeská univerzita 2005. ISBN 80-86898-22-9. Str. 258 – 262.

 • Fulka, Josef. Au-delà du masculin : passion et transgression chez Jena Genet. In: La condition masculine dans la littérature française. Opole: Uniwersytet opolski 2005. ISBN 83-7395-121-0. Str. 145 – 150.

 • Fulka, Josef. Smrt boha a možnosti myšlení. In: Nietzsche a člověk. Praha: FHS UK 2005. ISBN 80-239-5355-9. Str. 222 – 229.


Překlady článků v odborných časopisech a monografiích

 • Rancière, Jacques. Politika fikce. In: Kontradikce 1/2019. ISSN 2570-7485. Str. 103 – 115.

 • Butler, Judith. Regulace. In: Slovo a smysl 27/2017. ISSN 1214-7915. Str. 224 – 237.

 • Barthes, Roland. Od díla k textu. In: Kino-Ikon 1/2016. ISSN 1335-1893. Str. 103 – 109.

 • Barbaras, Renaud. Aktivita pasivity. In: Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie. Praha: Togga 2014. ISBN 978-80-7476-059-4. Str. 359 – 377.

 • Dittmar, Nicolas. Simondon a Deleuze: intenzita bytí. In: Filosofický časopis 5/2013. ISSN 0015-1831. Str. 725 – 737.

 • Butler, Judith. Vědomí z nás všech činí subjekty. In: Filosofický časopis 2/2013. ISSN 0015-1831. Str. 237 – 256.

 • Bourdieu, Pierre. Chvála sociologie. In: Sociologický časopis 1/2013. ISSN 0038-0288. Str. 141 – 148.

 • Silverman, Kaja. Historie, figurace a ženská subjektivita v Tess z d’Urbervillů. In: Slovo a smysl 17, 2012. ISSN 1214-7915. Str. 189 – 218.

 • Balibar, Etienne. Láskyplnost v Rousseauově Nové Héloise. In: Cornova 2/2011. ISSN 1804-6983. Str. 23 – 38.

 • Starobinski, Jean. Racine a poetika pohledu. In: Filozofia 7/2011. ISSN 0046-385X. str. 696 – 707.

 • Rodrigo, Pierre. Jevení a okrasa: tělesnost a animality u Merleau-Pontyho a Deleuze. In: Filosofický časopis 1/2010. ISSN 0015-1831. Str. 9 – 22.

 • Senellart, Michel. Otázka právního státu u Michela Foucaulta. In: Filosofický časopis 2/2010. ISSN 0015-1831. Str. 203 – 219.

 • Mineau, A., Larochelle, G. Bezpečí proti svobodě. In: Filosofický časopis 6/2006. ISSN 0015-1831. Str. 855 – 854.

 • Renault, Alexandra. Naslouchat fenoménům těla. In. Filosofický časopis 4/2007. ISSN 0015-1831. Str. 553 – 571.

 • Marion, Jean-Luc. Saturovaný fenomén. In: Filozofia 5/2007. ISSN 0046-385X. str. 378 – 402.

 • Barthes, Roland. Diskurs historie. In: Česká literatura 6/2007. ISSN 0009-0468. Str. 815 – 828.

 • Vermeren, Patrice. Filosofie a její minulost. In: Filosofický časopis 1/2006. ISSN 0015-1831. Str. 27 – 46.

 • Hassner, Pierre. Raymond Aron a totalitarismus. In: Filosofický časopis 2/2006. ISSN 0015-1831. Str. 177 – 182.

 • Blanchot, Maurice. Literatura a právo na smrt. In: Česká literatura 2/2004. ISSN 0009-0468. Str. 194 – 230.

 • De Lara, Philippe. Existují demokratické hodnoty? In: Filosofický časopis 1/2004. ISSN 0015-1831. Str. 77 – 83.

 • Roussoux, Valérie. Politické využití odpuštění. In. Filosofický časopis 3/2004. ISSN 0015-1831. Str. 455 – 466.

 • Barbaras, Renaud. Pohyb existence u Patočky: k fenomenologii dění. In: Filosofický časopis 3/2003. ISSN 0015-1831. Str. 365 – 382.

 • Rodrigo, Pierre. Merleau-Ponty a psychoanalýza: nevědomí jako negativní veličina. In: Filozofický časopis 6/2003. ISSN 0015-1831. Str. 901 – 922.

 • De Man, Paul. Neosobní rysy kritického díla Maurice Blanchota. In: Česká literatura 1/2003. ISSN 0009-0468. Str. 26 – 43.

 • Bergson, Henri. Mozek a myšlení: o jedné filosofické iluzi. In: Filosofický časopis 2/2002. ISSN 0015-1831. Str. 249 – 260.


Knižní překlady

 • Didi-Huberman, Georges. Otevřít Venuši. Nahota, sen, krutost. Praha: Pulchra 2022. ISBN 978-80-7564-080-2. 158 str.

 • De Libera, Alain. Kam kráčí středověká filosofie? Praha: Filosofia 2022. ISBN 978-80-7007-741-2. 40 str.

 • Nattiez, Jean-Jacques. Lévi-Strauss a hudba. Esej o kouzlu homologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2021. ISBN 978-80-7465-496-1. 287 str. (autorský doslov str. 229 – 274).

 • Chion, Michel. Hlas ve filmu. Praha: AMU 2020. ISBN 978-80-7331-209-1. 180 str.

 • Balibar, Étienne. Násilí a civilita. Praha: Rybka 2016. ISBN 978-80-87950-36-4. 251 str. (autorský doslov str. 189 – 197). 251 str.

 • Butler, Judith. Závažná těla. O materialitě a diskursivních mezích pohlaví. Praha: Karolinum 2016. ISBN 978-80-246-3325-1. 344 str. (autorský doslov str. 317 – 338). 342 str.

 • Barbaras, Renaud. Pohyb existence. Studie k fenomenologii Jana Patočky. Praha: Mervart 2016. ISBN 978-80-7465-197-7. 161 str.

 • Barthes, Roland. Roland Barthes o Rolandu Barthesovi. Praha: Fra 2015. ISBN 978-87429-33-4. 227 str.

 • Lane, Harlan. Pod maskou benevolence. Zneschopňování Neslyšící komunity. Praha: Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2449-5. 285 str. (autorský doslov str. 269 – 275).

 • Lévi-Strauss, Claude. Antropologie a problémy současného světa. Praha: Karolinum 2012. ISBN 978-80-246-2098-5. 94 str. (autorský doslov str. 79 – 92).

 • Rancière, Jacques. Neshoda. Praha: Svoboda servis .2011. ISBN 978-80-86320-72-4. 136 str.

 • Richir, Marc. Podstaty a názor podstat u pozdního Merleau-Pontyho. Praha: Filosofia 2011. ISBN 978-80-7007-344-5. 40 str.

 • Badiou, Alain. Svatý Pavel, zakladatel univerzalismu. Praha: Svoboda servis 2010. ISBN 978-80-86320-64-9. 99 str.

 • Didi-Huberman, Georges. Ninfa moderna. Praha: Fra 2009. ISBN 978-80-86603-84-1. 212 str. (autorský doslov str. 157 – 173).

 • Kristeva, Julia. Polyfonie: významy, pohlaví, světy. Břeclav: Malovaný kraj 2008. ISBN 978-80-903759-3-2. 139 str.

 • Barthes, Roland. S/Z. Praha: Garamond 2007. ISBN 978-80-86955-73-5. 431 str.

 • Foucault, Michel. Raymond Roussel. Praha: Herrmann a synové 2006. ISBN 80-87054-01-6. 203 str.

 • Deleuze, Gilles. Bergsonismus. Praha: Garamond 2006. ISBN 80-86955-41-9. 139 str.

 • Barthes, Roland. Sade, Fourier, Loyola. Praha: Dokořán 2005. ISBN 80-7363-019-2. 191 str.

 • Barbaras, Renaud. Touha a odstup. Praha: OIKOYMENH 2005. ISBN 80-7298-137-4. 183 str.

 • Kristeva, Julia. Jazyk lásky. Praha: One Woman Press 2004. ISBN 80-86356-38-8. 249 str.

 • Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán 2004. ISBN 80-86569-73-X. 170 str.

 • Klossowski, Pierre. Sade můj bližní. Praha: Herrmann a synové 2004. ISBN 80-239-3491-0. 167 str.

 • Derrida, J., Roudinesco, E. Co přinese zítřek? Praha: Karolinum 2003. ISBN 80-246-0542-2. 285 str.

 • Barbaras, Renaud. Vnímání. Esej o smyslově vnímatelném. Praha: Filosofia 2002. ISBN 80-7007-153-2. 65 str.

 • Maffesoli, Michel. O nomádství. Praha: Prostor 2002. ISBN 80-7260-069-9. 265 str.

 • Althusser, Louis. Budoucnost je dlouhá / Fakta. Praha: Karolinum 2001. ISBN 80-246-0256-3. 344 str.

 • Kristeva, Julia. Slovo, dialog a román. Praha: Sofis 1999. ISBN 80-902439-3-2. 81 str.

 • Barbaras, Renaud. Druhý. Praha: Filosofia 1998. ISBN 80-7007-104-4. 44 str.


Spolupřekladatel

 • Levinas, Emmanuel. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem. Praha: Mervart 2014. ISBN 978-80-7465-127-4. 258 str. (přel. J. Bierhanzl, J. Fulka a K. Novotný).

 • Laclau, Ernesto. Emancipace a radikální demokracie. Praha: Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2163-0. 202 str. (přel. J. Bíba a J. Fulka).

 • Novotný, Karel (ed.). Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010. ISBN 978-80-87378-24-3. 428 str.

 • Chvatík, Ivan (ed.). Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie. Praha: Filosofia/OIKOYMENH 2009. ISBN 978-80-7007-311-7. 558 str.

 • Pistorius, Jiří. Doba a slovesnost. Praha: Triáda 2007. ISBN 978-80-86138-76-3. 667 str.

 • Deleuze, Gilles. Nietzsche a filosofie. Praha: Herrmann a synové 2004. ISBN 80-239-4118-6. 343 str. (přel. J. Fulka a Č. Pelikán).

 • Bergson, Henri. Myšlení a pohyb. Praha: Mladá fronta 2003. ISBN 80-204-1014-7. 279 str.

 • Foucault, Michel. Dějiny sexuality II. Praha: Herrmann a synové 2003. ISBN 80-239-1187-2. 338 str. (přel. J. Fulka, L. Šerý a N. Darnadyová).

 • Foucault, Michel. Dějiny sexuality III. Praha: Herrmann a synové 2003. ISBN 80-239-1186-4. 326 str. (přel. J. Fulka, M. Petříček, K. Thein).

 • Bergson, Henri. Duchovní energie. Praha: Vyšehrad 2002. ISBN 80-7021-485-6. 287 str.


Ediční činnost

 • Fulka, Josef, Bláha, Jaroslav (eds.). Myšlenky moderních skladatelů. Praha: Herrmann a synové 2022. ISBN 978-80-87054-65-9. 188 str. (přel. J. Fulka, J. Petříček, P. Zvěřina).

 • Fulka, Josef (ed.). Svět literatury 59/2019 (zvláštní číslo k 90. narozeninám Jiřího Pechara). ISSN 0862-8440.

 • Fulka, Josef, Tesková, Alena (eds). Maurice Merleau-Ponty. Založení a podstata. Praha: OIKOYMENH 2011. ISBN 978-80-7298-458-9. 223 str. (přel. J. Fulka, A. Tesková, K. Novotný).

 • Fulka, Josef, Bierhanzl, Jan (eds.). Le rêve. Ostium 3/2016. Bratislava: Ostium 2016. ISSN 1336-942-X. 125 str.


Články v nerecenzovaných časopisech

 • Fulka, Josef. Velká čarodějka. K dvoustému výročí smrti Ann Radcliffe. A2 03/2023.

 • Fulka, Josef. Sny procházejí zdivem. Carmilla jako dědička gotického románu. A2 25-26/2022.

 • Fulka, Josef. Zápražka a písačky (Timrava po sedmdesáti letech). A2 24/2021.

 • Fulka, Josef. Výchova jako panoptikon, Pandora 21/2010, ISSN 1801-6782, s. 155-160

 • Fulka, Josef. Tvrdé znamení, Plav 4/2008, ISSN 1802-4734, s. 6 – 8

 • Fulka, Josef. Ženské psaní a nové genderové teorie, Plav 2/2006, ISSN 1802-4734, s. 6.

 • Fulka, Josef. Nuda šťastná a nuda smrtelná, Kinoikon 2/2004, ISSN 1335-1893, s. 215 – 225.

 • Fulka, Josef. Tři figury beztvarosti u Amélie Nothombové. Souvislosti 3/2004. ISSN 0862-6928. Str. 24 – 34.

 • Fulka, Josef. Foucault, nový archivář. Souvislosti 1/2003. ISSN 0862-6928. Str. 12 – 18.

 • Fulka, Josef. Věc a pohled. Souvislosti 2/2003. ISSN 0862-6928. Str. 318 – 324

 • Fulka, Josef. O ženské řeči. Svět a divadlo 5/2003. ISSN 0862-7258. Str. 90 – 94.

 • Fulka, Josef. Homosexualita mezi tělem a touhou. Svět a divadlo 4/2003. ISSN 0862-7258. Str. 24 – 29.

 • Fulka, Josef. Gender a melancholie. Svět a divadlo 3/2003. ISSN 0862-7258. Str. 80 – 85.

 • Fulka, Josef. Tělo bez orgánů: Deleuze a Artaud. Analogon 38/2003. ISSN 0862-7630. Str. 20 – 26.

 • Fulka, Josef. Literatura a býčí zápas. Analogon 37/2003. ISSN 0862-7630. Str. 81 – 85.

 • Fulka, Josef. Feminismus a politika jazyka. Svět a divadlo 1/2003. ISSN 0862-7258. Str. 4 – 8.

 • Fulka, Josef. Jazyk a vnitřní zkušenost. Analogon 34-35/2002. ISSN 0862-7630. Str. 99 – 104.

 • Fulka, Josef. Anarchismus, performativ, literatura. Svět a divadlo 4/2002. ISSN 0862-7258. Str. 126 – 134.

 • Fulka, Josef. Literatura má právo na Šeherezádu. Svět a divadlo 5-6/2002. ISSN 0862-7258. Str. 165 – 168.

 • Fulka, Josef. Bataille, Sade, fašismus. Host 7/2002. ISSN 1211-9938. Str. 52 – 55.

 • Fulka, Josef. Dva póly subverse: Rousseau a Sade. Analogon, 34 – 35/2002. ISSN 0862-7630. Str. VII - XI


Recenze

 • Fulka, Josef. Marcus Zagorski: Adorno and the Aesthetics of Postwar Serial Music. Hudební věda 2/2021. ISSN 0018-7003. Str. 297-302.

 • Fulka, Josef. A. Kendon: Sign Language in Papua New Guinea. A primary sign language from the Upper Lagaip Valley, Enga Province. Studie z aplikované lingvistiky 1/2021. ISSN 2336-6702. Str. 87-92.

 • Fulka, Josef. P. Zvěřina: Hudba prorůstající časem. Pozdní skladby Mortona Feldmana. Hudební věda 3/2020. ISSN 0018-7003. Str. 400-404.

 • Fulka, Josef. Vzpomínky opuštěného dítěte: elegické memoáry Debbie Harry. A2 2/2020.

 • Fulka, Josef. Th. Adorno: Filosofie nové hudby. Reflexe 58/2020. ISSN 0862-6901. Str. 240 – 249.

 • Fulka, Josef. P. Prášek: člověk v šíleném dění světa. Reflexe 56/2019. ISSN 0862-6901. Str. 211 – 216.

 • Fulka, Josef. Bez žádoucích vzpomínek: neúprosné memoáry Markéty Brouskové. A2 19/2019.

 • Fulka, Josef. Kritika seriálního rozumu: síla a limity jednoho historického paradoxu. Kino-Ikon 1/2018. ISSN 1335-1893. Str. 250 – 256.

 • Fulka, Josef. Ulysses in Texas. Studie z aplikované lingvistiky 9/2018. ISSN 2336-6702. Str. 71 – 75.

 • Fulka, Josef. Černé slunce a čas (Ladislav Šerý: Nikdy nebylo líp). A2 19/2016.

 • Fulka, Josef. Nemůžu normálně spát (Géza Csáth: Čarodějova zahrada). A2 9/2016.

 • Fulka, Josef. P. Kužel: Filosofie Louise Althussera. Filosofický časopis 4/2015. ISSN 0015-1831. Str. 605 – 609.

 • Fulka, Josef. Příběh jednoho znakového jazyka (Connie de Vos: Sign-Spatiality in Kata Kolok). Studie z aplikované lingvistiky 1/2013. ISSN 2336-6702. Str. 107-109.

 • Fulka, Josef. Za které životy netruchlíme (Judith Butler: Rámce války). A2 19/2013.

 • Fulka, Josef. Annabelle Dufourcq: La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl. Chiasmi international 13, 2011. Str. 557-562

 • Fulka Josef. Pierre Macherey: La force des normes. Teorie vědy 3/2010. ISSN 1210-0250. Str. 383-390.

 • Fulka, Josef. Fascinace povrchem (Leo Spitzer: Stylistické studie z románských literatur). A2 21/2010.

 • Fulka, Josef. Od Sada k libertinům a zpět. A2 1/2009.

 • Fulka, Josef. Co je to být moderní?, Anthropos, 2004, č. 2.

 • Fulka, Josef. P. Barša: Panství člověka a touha ženy. Sociologický časopis 4/2003. ISSN 0038-0288. Str. 583 – 585.

 • Fulka. Josef. M. Marcelli: Príklad Barthes. Filosofický časopis 4/2002. ISSN 0015-1831. Str. 683 – 686.

 • Fulka J., Štichauer P. Pelánovy modré květy evropské literatury. Souvislosti 1/2002. ISSN 0862-6928. Str. 255 – 259.

 • Fulka, Josef. F.Rouger: L’événement du monde. Filosofický časopis 6/2002. ISSN 0015-1831. Str. 1039 – 1042.

 • Fulka, Josef. P. Barša: Imanence a sociální pouto. Filosofický časopis 5/2001. ISSN 0015-1831. Str. 865 – 868.Poslední změna: 17. květen 2023 14:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám